Librarías

Deseño de proxectos

 • Eventos: lecturas públicas, clubs de lectura e obradoiros literarios.
 • Deseño de espazos temáticos.
 • Programas de colaboración: alianzas con centros educativos, bibliotecas e outras institucións.
 • Campañas de micromecenado: apoio para proxectos especiais ou desafíos financeiros da libraría.
 • Integración de espazos: colaboracións con cafés e espazos de coworking locais.

Textos e documentación

 • Desafíos de lectura.
 • Material promocional: textos para eventos e campañas especiais.
 • Guías, folletos e boletíns: información sobre servizos, eventos e colaboracións da libraría.

Marketing de contido

 • Estratexias de contido dixital para redes sociais, blogs e aplicacións de mensaxaría.
 • Programas de fidelización.
 • Campañas de publicidade local.
 • Estratexias integradas de colaboración para crear contornas mixtas de lectura, traballo e socialización.
Galego