Institucións

Deseño de proxectos

 • Programas culturais locais, autonómicos e estatais.
 • Iniciativas para promoción e preservación do patrimonio.
 • Eventos, festivais e exposicións.
 • Programas educativos.
 • Iniciativas de integración cultural e diversidade.

Textos e documentación

 • Discursos, comunicados e declaracións institucionais.
 • Informes técnicos e memorias para proxectos culturais.
 • Contidos educativos.
 • Propostas e bases para concursos e licitacións.
 • Guións para producións multimedia.

Marketing de Contido

 • Estratexias para a promoción cultural en medios dixitais.
 • Xestión de blogs e páxinas web.
 • Campañas de marketing para eventos.
 • Calendarios editoriais para institucións culturais.
 • Formación en marketing de contidos e medios.
 • Análises e informes de campañas culturais.
 • Newsletters e campañas por correo para promoción cultural.
Galego