Medios

Deseño de proxectos

  • Novas propostas de programación: creación de formatos para televisión, radio e plataformas dixitais.
  • Festivais e eventos de medios: deseño de encontros cinematográficos, xornadas de series e eventos de música.
  • Experiencias multimedia: integración de diferentes plataformas e medios para unha experiencia cohesiva.

Textos e documentación

  • Guións para programas, series e filmes: redacción e adaptación de historias para diferentes formatos.
  • Desenvolvemento de contido editorial: creación de artigos, críticas e reportaxes para medios impresos e dixitais.
  • Redacción de entrevistas e perfís.

Marketing de contido

  • Campañas publicitarias de estreas e lanzamentos: estratexias promocionais para novos contidos e producións.
  • Contido para redes sociais e comunidades de fans: creación e mantemento de presenza dixital de marcas e producións.
  • Contido behind-the-scenes e making-of.
  • Deseño de campañas de fidelización para subscricións.
Galego