Centros educativos

Deseño de proxectos

 • Programas educativos: creación de currículos e programacions académicas adaptados ás necesidades do alumnado.
 • Eventos educativos: feiras de ciencia, semanas culturais e xornadas de portas abertas.
 • Proxectos extracurriculares, como clubs de lectura ou obradoiros de produción audiovisual.
 • Programas de formación continuada: deseño de cursos y obradoiros para o desenvolvemento profesional do persoal docente.

Textos e documentación

 • Material didáctico: guías, manuais e recursos educativos para distintas materias e niveis.
 • Guías de estudo: material de apoio para estudantes e docentes.
 • Publicacións: revistas escolares, boletíns informativos e blogs educativos.

Marketing de contido

 • Estratexias de comunicación dixital: xestión da marca da institución a través das redes sociais, sitio web e outras plataformas.
 • Campañas publicitarias dirixidas a novos estudantes e ás súas familias.
 • Deseño de boletíns educativos.
 • Xestión de reputación online: monitorización e xestión de comentarios e reseñas en plataformas educativas e redes sociais.
Galego